New course "Snake Ring" /ENG/RU/LV


ENG

Summer is the best time to wear big and bright rings!

I invite all those interested to my new mini-course “SNAKE RING.”

In some prerecorded video lessons + 2 live streams, we will make extraordinary rings inspired by nature. This time, there are snakes. It's their incredible patterns that inspired me to create this collection of rings.

I've developed and tested my technique, and right now, I am happy to invite you to join in to create something new, unusual, and quick to make. You'll also be able to make hoop earrings using this technique.

The course is suitable both for beginners and experienced masters.

 

How is the course organised?

 • The course sale will only be open at a particular time, from 12/05/23 to 22/05/23.
 • Once paid, you'll get the first video lesson about making a ring base and some advice on the required materials.
 • 24/05/23 The next video lesson about making a pattern and drawing for the embroidery of the ring will be added. Everyone will be able to create their design, following my suggestions.
 • 26/05/23 Live lesson on Zoom platform. We will look at possible embroidery techniques that can be used in ring embroidery.
 • 30/05/23 Live lesson on Zoom platform. Embroidery processing. Ring assembling.
 • Access to the course will be open for two months from the time of purchase.
 • The course will not be repeated.
 • Course price €30.
 • Video lessons are in the Russian language with subtitles in English and Latvian. Translation of live streams in English and Latvian will be available within a couple of days after the broadcast.

 

 Let's start the summer beautifully!

 


RU

Когда если не летом носить большие и яркие кольца?

Приглашаю всех желающих на мой новый миникурс “SNAKE RING”.

За несколько видео уроков в записи + 2 уроках в прямых эфирах мы создадим необычные кольца, вдохновением которых послужила природа. На этот раз - змеи. Их невероятные узоры вдохновили меня на создание этой коллекции колец.

Я разработала свою технику, протестировала и сейчас смело могу предложить вам присоединиться и создать что-то новое, необычное и быстро воплотимое. Кроме колец вы также сможете создавать серьги-кольца.

Курс подойдет как для начинающих, так и для опытных мастеров.

 

Как это будет?

 • Продажа курса будет открыта только в определенное время - с 12.05.23 до 22.05.23
 • После оплаты, вам сразу будет доступен первый видео урок по изготовлению основы кольца. Рекомендации по необходимым материалам.
 • 24.05.23 будет добавлен следующий видео урок по созданию выкройки и рисунка для вышивки кольца. Каждый сможет создать свой индивидуальный дизайн, следуя моим рекомендациям.
 • 26.05.23 урок в прямом эфире в zoom. Рассмотрим возможные техники вышивки, которые можно использовать в вышивке колец.
 • 30.05.23 урок в прямом эфире в zoom. Обработка вышивки, сборка кольца.
 • Доступ к курсу будет открыт два месяца с момента покупки.
 • Повтор курса не предполагается.
 • Стоимость курса 30€.
 • Видео уроки на русском языке.
 • Оплата из России через сайт https://boosty.to/irenagasha после чего вы получите инструкцию как присоединиться к курсу на сайте www.irenagasha-courses.com.

 

Войдем в лето красиво!


LV

Kad, ja ne vasarā valkāt lielus un košus gredzenus?

Aicinu visus interesentus uz manu jauno minikursu “SNAKE RING”.

Dažās video nodarbībās ierakstā + 2 tiešraidēs veidosim neparastus gredzenus, kuru iedvesmu devusi daba. Šoreiz tās ir čūskas. Viņu neticamie raksti ir tie, kas mani iedvesmoja izveidot šo gredzenu kolekciju.

Esmu izstrādājusi savu tehnoloģiju, testējusi un šobrīd droši varu aicināt pievienoties radīt ko jaunu, neparastu un ātri iemiesojamu. Bez gredzeniem varēsiet veidot arī auskarus riņķus.

Kurss ir piemērots gan iesācējiem, gan pieredzējušiem meistariem.

 

Kā tas būs?

 • Kursa pārdošana būs atvērta tikai noteiktā laikā no 12.05.23 līdz 22.05.23.
 • Pēc apmaksas jums uzreiz būs pieejama pirmā video nodarbība par gredzena pamatnes izgatavošanu. Ieteikumi par nepieciešamajiem materiāliem.
 • 24.05.23. tiks pievienota nākamā video nodarbība par piegrieztnes un zīmējuma veidošanu gredzena izšūšanai. Katrs varēs izveidot savu individuālo dizainu, sekojot maniem ieteikumiem.
 • 26.05.23. nodarbība tiešraidē Zoom platformā. Aplūkosim iespējamās izšūšanas tehnikas, kuras var izmantot gredzenu izšūšanā.
 • 30.05.23. nodarbība tiešraidē Zoom platformā. Izšuvuma apstrāde, gredzena salikšana.
 • Pieeja kursam būs atvērta divus mēnešus no iegādes brīža.
 • Kursa atkārtošana nav paredzēta.
 • Kursa cena 30 €.
 • Video nodarbības ir krievu valodā ar subtitriem angļu un latviešu valodās. Tiešraidēs veikto stundu tulkojums angļu un latviešu valodās būs pieejams pāris dienu laikā pēc translācijas.

 

Sāksim vasaru skaisti!

 Write a comment

Comments: 0